http://ppnf.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

ความเป็นมาพันธุ์ปลาน้ำจืด

ข้อมูลพันธุ์ปลา

เกร็ดความรู้พันธุ์ปลาน้ำจืด

สถิติ

เปิดเว็บ27/08/2010
อัพเดท05/11/2010
ผู้เข้าชม112,195
เปิดเพจ302,677

Alternative content

iGetWeb.com

ปลาทับทิม

ปลาทับทิม

ชื่อไทย

ปลาทับทิม

ชื่อสามัญ

NILE TILAPIA

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oreochromis niloticus

ถิ่นอาศัย

 

ลักษณะทั่วไป

ปลาทับทิม เป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้น ลักษณะของปลาทับทิม เนื้อผนังช่องท้องสีขาวสะอาด ต่างจากเนื้อปลาชนิดอื่น โดยทั่วไปจะมีผนังช่องท้องเป็นสีเทาดำโดยมีเกล็ด และผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล ในปี พ.ศ.2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริให้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำปลานิลจิตรลดาไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่โดยเลือกลักษณะเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ที่ ต้องการนำมาผสมพันธุ์จนได้ปลาเนื้อพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเค็ม ในปี พ.ศ.2541 พระราชทานนามปลาชนิดใหม่ว่า "ปลาทับทิม" ตามลักษณะภายนอกอันโดดเด่น คือ สีของเกล็ดและตัวปลาที่มีสีแดงอมชมพูดูเป็นมงคล

การสืบพันธุ์

-

อาหารธรรมชาติ

ิกินได้ทุกชนิด เช่น ไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์น้ำ
ขนาดเล็ก ๆ

การแพร่กระจาย

-

สถานภาพ

แพร่ขยายพันธุ์ง่าย เนื้อมีรสดีเหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหาร

view
view