http://ppnf.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

ความเป็นมาพันธุ์ปลาน้ำจืด

ข้อมูลพันธุ์ปลา

เกร็ดความรู้พันธุ์ปลาน้ำจืด

สถิติ

เปิดเว็บ27/08/2010
อัพเดท05/11/2010
ผู้เข้าชม98,807
เปิดเพจ267,613

ปลาทับทิม

ปลาทับทิม

ชื่อไทย

ปลาทับทิม

ชื่อสามัญ

NILE TILAPIA

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oreochromis niloticus

ถิ่นอาศัย

 

ลักษณะทั่วไป

ปลาทับทิม เป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้น ลักษณะของปลาทับทิม เนื้อผนังช่องท้องสีขาวสะอาด ต่างจากเนื้อปลาชนิดอื่น โดยทั่วไปจะมีผนังช่องท้องเป็นสีเทาดำโดยมีเกล็ด และผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล ในปี พ.ศ.2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริให้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำปลานิลจิตรลดาไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่โดยเลือกลักษณะเด่นของปลาแต่ละสายพันธุ์ที่ ต้องการนำมาผสมพันธุ์จนได้ปลาเนื้อพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเค็ม ในปี พ.ศ.2541 พระราชทานนามปลาชนิดใหม่ว่า "ปลาทับทิม" ตามลักษณะภายนอกอันโดดเด่น คือ สีของเกล็ดและตัวปลาที่มีสีแดงอมชมพูดูเป็นมงคล

การสืบพันธุ์

-

อาหารธรรมชาติ

ิกินได้ทุกชนิด เช่น ไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์น้ำ
ขนาดเล็ก ๆ

การแพร่กระจาย

-

สถานภาพ

แพร่ขยายพันธุ์ง่าย เนื้อมีรสดีเหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหาร

view
view